Geçmiş Yayınlar

Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar Sempozyumu’nun (ISYEC) ilki 23 -27 Haziran 2014 tarihlerinde, ikincisi ise 18-20 Mayıs 2016 tarihlerinde Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenmiştir.

Son birkaç yıldır gençlik işsizliği konusuna giderek artan bir ilgi ve farkındalık vardır. Demografik faktörler yanı sıra küresel ekonomik ve finansal krizler nedeniyle, gençlerin işsizliği daha hızlı bir oranda artmıştır. Gençler ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu için, çözüm bulmak amacıyla farklı sektörler tarafından ileriye dönük önlemler alınmalıdır.

Bu nedenle Üniversite, SALTO-Youth Euromed Kaynak Merkezi (Avrupa Komisyonu adına), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AB Bakanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ortaklığıyla Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar Sempozyumu’nu düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

ISYEC Sempozyumu AGÜ’ye ismini veren Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül tarafından da desteklenmiştir.

Bu sempozyumun amaçları, aşağıdaki üç sektör arasında değişim, akış ve birlikte geliştirme oranını artırmanın yanı sıra gençlerin istihdamı ile ilgili alanlarda geniş bir yelpazede akademik araştırma ve işbirliği için fırsat sağlamaktır:

 • Örgün ve Yaygın Eğitim Sektörü
 • Özel Sektör
 • Kamu Sektörü

 

1

Sempozyum boyunca sürekli temsil edilen üç sektör bir araya getirilmeye çalışılmıştır.

Birinci Gün Gençlik İstihdamının şu anki durumunu değerlendirme ve Sektörler arası İşbirliği’ne odaklanmaktadır. İkinci Gün, “Sektörler arası Köprüler Kurulması”, uzmanlarımıza var olan örnek ve başarı hikayelerini sunma fırsatı vermiştir. Son olarak Üçüncü Gün gelecek planlar ve işbirlikleri için başlangıç ​​noktası görevini üstlenmiştir.

Resmi açılışla birlikte sempozyum başlatıldıktan sonra, bu üç günlük program Yuvarlak Masa Toplantısı oturumları ve Makale ve İyi Uygulama Sunumları arasında paylaştırılmıştır. Yuvarlak masa toplantıları genel bir oturumda günün konusunu tartışmak için oturum başkanı ile birlikte 4 ya da 5 uzmanı bir araya getirirken, Makale ve İyi Uygulama Sunumları konuşmacılarımıza iyi uygulamaları sunma ve küçük bir katılımcı topluluğuna gelecek işbirliği projelerine yansıtacağımız tavsiyeler verme fırsatı sağlayan 4 eş zamanlı oturumdan oluşmaktadır.

Son gün tüm katılımcılar Açık Alan Etkinliğimize katılma ve stant açarak kendi kuruluş ve projelerini tanıtma fırsatı da buldular, ki bu aralarında network oluşturmalarına da katkı sağladı.

Bu ilk ISYEC sempozyumu üç sektörü temsil eden pek çok uzmanın katılımıyla gerçekleşmiş ve aşağıdaki gibi önemli kurumlara ev sahipliği yapmıştır:

 • SALTO-Youth Euromed Kaynak Merkezi (Avrupa Komisyonu adına)
 • Dünya Bankası
 • Avrupa Konseyi
 • C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Avrupa Birliği Bakanlığı
 • Türk Ulusal Ajansı
 • ENACTUS
 • KOSGEB
 • İŞKUR
 • Ankara Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Avrupa Gençlik Forumu

Ve daha pek çoğu…

2

 

Üç günün oturumları sonunda ISYEC sempozyumunda 22 ülkeden gelen toplamda 128 katılımcı ve konuşmacı yer almış ve kadın ve erkek katılımcılar arasında mükemmel bir denge sağlanmıştır (% 50.8 kadın,% 49.2 erkek). En fazla katılımcı Eğitim sektöründen, daha sonra sırasıyla Kamu ve Özel sektörden katılımcı bulunmaktadır.

 

3

ISEC I’de temsil edilen ülkeler

4

Genel olarak, ISYEC sempozyumu sosyal medyada 5 milyon etkileşime yol açmıştır ve AGÜ ulusal ve uluslararası düzeyde etki sağlayacak ve çoğaltma etkisi üretecek büyük bir potansiyeli olduğuna inanmaktadır.

Tüm etkinlik boyunca, sempozyumun atmosferi pozitif ve arkadaşçaydı. Havanın güzel olması da AGÜ’ye ve ISYEC katılımcılarına, birçok network kurma fırsatının yakalandığı, irtibatlar ve hatta arkadaşlıkların kurulduğu AGÜ Kampüsü yeşil alanlarında dinlenme ve oturumlar hakkında uzun uzun tartışma olanakları sağlamıştır.

5