Bernard Abrignani’den Önsöz

Bernard

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve SALTO Gençlik Akdeniz Kaynak Merkezi, genç işsizliği gibi kabul edilmesi zor bir gerçekle mücadele etmek ve bunu önlemek için Genç İstihdamı Zorlukları ve Fırsatları Uluslararası Sempozyumu’nu tasarladı, planladı ve bunu düzenlemektedir.

Durum son derece endişe verici. Genç işsizlik oranları 2008 bahar döneminden bu yana % 50 artmış ve bugün hemen hemen dört gençten biri işsiz durumdadır.

2012 yılında Avrupa nüfusu 503.679.730 kişiye ulaştı. Bugüne kadar gençler, nüfusun % 20’sini oluşturuyordu ve demografik sonuçlara göre de 2050’ye kadar nüfusun % 15’ini oluşturacak.

Bir çelişkiyle karşı karşıyayız: Avrupa Birliği yaşlanan nüfusuyla 18,5 milyonun üzerinde işsize sahipken ve Avrupa Komisyonu İstatiksel Araştırmalar Merkezi işsizlik oranını daha önce hiç görülmeyen düzeyde (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün oranı ortalama % 15,6) ortalama % 12 oranında gösterirken nasıl oluyor da gençler Avrupa’daki krizin ilk kurbanları olabiliyor?

Mart 2012’de genç Avrupalıların yaklaşık 5.517.000’i (öğrenciler hariç) işsizdi ve bunların % 22,7’si iş arıyordu. Bu AB içindeki “kayıp” nesli çağrıştırıyor. İşsizlik sorunundan özellikle de genç işsizliğinde başta İspanya ve Yunanistan -% 52,1 gibi korkunç bir oran- bu sorunla karşı karşıyadır.

Almanya’da % 7,9, Euro bölgesinde ise % 22,6 oranında genç işsizliği vardır.

BA

İşsizliğin sebepleri

Ekonomik kriz yanında gençlerin karşı karşıya olduğu iş sözleşmeleri ve eğitim fırsatlarının çeşitliliği de Avrupa’daki genç işsizliğinin büyüklüğünü açıklamaktadır ve bu nedenle yaşlanan nüfus iş gücünün 2030 yılına kadar 6,5 milyon kişiye düşeceğini görmelidir. Böylece gençler, daha fazla iş fırsatına sahip olacaklardır. Avrupa her yıl 200.000 yeni mühendis ve teknisyen işe almak zorundadır.

Ne yapabiliriz?

Her şeyden önce gençleri yalnızca “kurban” olarak değil; aynı zamanda demokrasi, sivil toplum, insan hakları, düşünce özgürlüğü, daha iyi hareketlilik, yeni şanslar ve fırsatlar, değişimin güçlü temsilcileri olarak görmek önemlidir. Onların yaşamak ve çalışmak istedikleri alanı şimdi, eskisinden daha fazla belirleme seçenekleri de var. Eğitim, gençlere iyi bir iş bulmaları, onların hayatlarını kazanmaları, topluma ve millete faydalı olmaları ve sahip oldukları potansiyeli kullanmaları için fırsat vererek onları hayata hazırlamaktır. Daha geniş çapta, ülkelerin küresel ekonomide büyümeleri için ihtiyaç duydukları iş gücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
2011 yılında, “Arap Baharı” olarak bilinen durum ortaya çıktı ve bunu dünya çapında kızgınlar hareketi izledi! Gençler belirleyici bir rol oynadı: “Bizi temsil etmeyen politikacıların ve bankacıların elinde oyuncak değiliz” dediler.

Bununla birlikte, mevcut eğilimler devam ederse, iş gücü piyasasında bozulma olmadan denge sağlamak için, 15 yıldır ortalama % 8’den fazla yıllık artışla 2020 yılına kadar 22,5 milyon meslek oluşturulmalıdır.

2010 yılında Belçika’nın Leuven kentinde yapılan AB Gençlik Konferansı’nda kurumların GENÇLER İÇİN BİLGİ, REHBERLİK VE DESTEK sağlaması gerektiği zaten görüşülmüştü:
“Örgün eğitim kurumları kendi fonlarının şu anki iş gücü piyasası eğilimlerini yansıttığından emin olmak için özel sektör ve istihdam kurumları ile iş birliğini teşvik etmelidir.

Gençlik çalışanları ve kariyer danışmanları yaygın eğitim aracılığıyla ve yeni heyecan verici araçlarla, bilgi ve destek yapılarının yardımıyla iş gücü piyasası konularında gençleri bilgilendiren ve destekleyen önemli bir rehberlik rolünü üstlenmelidir. AB ve üye devletler, gençlerin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla örgün eğitim müfredatı geliştirmelidirler.AB ve üye devletler; özellikle uzun süreli işsizler, ilk kez iş arayanlar ve dezavantajlı gençlerin iş gücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak için mali kaynaklar sağlamalıdır.
Eğitimden iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştırmak için, devletlerin ve eğitim kurumlarının tüm gençlere yönelik hem istihdam hem girişimcilik için kariyer merkezli eğitimin ve rehberliğin kariyer araştırması hazırlığında eğitimin her seviyesine entegre edilmesini sağlaması son derece önemlidir.

Eğitim kurumları olarak biz, bu sempozyumda gençler için istihdam konusunda yeni umutlar kazandırmak ve sorunla mücadele etmek için yeni olanaklar sunan farklı iyi uygulamaları görmek, test etmek, analiz etmek için bir fırsat sunmak istedik.

Herkes için eğitim, bütün gençlerin beceri kazanmalarına fırsat vermektir.Eğitim yalnız bütün çocukların okula gitmelerini sağlamak değildir. Eğitim, gençlere iyi bir iş bulmaları, hayatlarını kazanmaları, topluma ve millete faydalı olmaları ve sahip oldukları potansiyeli kullanmaları için fırsat vererek onları hayata hazırlamaktır. Daha geniş çapta, ülkelerin küresel ekonomide büyümeleri için ihtiyaç duydukları iş gücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Örgün, yaygın eğitim ve özel sektör arasında köprü kuran sektörler arası yaklaşım olanaklardan biridir. Bizim amacımız başarı hikâyelerini ve iyi uygulamaları öğrenmeye çalışarak bu tür konulara derinlemesine inmek, bunları paylaşmak ve özellikle gençlerin olduğu tüm paydaşlara umut vermektir.